Шевченківські дні у бібліотеці

Проєкт знайомить користувачів з творчістю лауреатів Національної премії імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури і представляє видання серії «Бібліотека Шевченківського комітету».
ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ВИДАННЯ З ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ
У збірці художньої прози українського письменника, раніше з відомих причин замовчуваного і який лише посмертно став лауреатом Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка, але по праву може вважатися класиком української літератури, йдеться здебільшого про події і долі сумні, драматичні, а то й трагічні. Адже життя він «вивчав» у сталінських таборах, у яких пробув майже 20 років. Однак із щонайважчих випробувань письменник виніс глибоко вистраждану, а не сліпу віру в незнищенність людської доброти, в торжество справедливості, правди.

Антоненко-Давидович Б. Д. Смерть ; Сибірські новели ; Завищені оцінки / Б. Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Вид-во гуманітарної літ., 2005. – 559 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Книга Юрія Барабаша складається з двох частин – монографії «Дух животворить...» і відзначеного Національною премією ім. Тараса Шевченка дослідження «Коли забуду тебе, Єрусалиме...», котрі різняться за багатьма параметрами: XVIII-й перша половина XIXстоліття, Григорій Сковорода – та Микола Гоголь і Тарас Шевченко... Авторовий задум полягає в тому, щоб через розгляд постатей і творчого спадку «Великої трійці» українського духу, вияскравити, бодай частково, сутнісні риси процесу тяглості в становленні й розвої національної літератури за майже столітній відтинок часу.

Барабаш Ю. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Барабаш. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 741 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Роман відомого українського письменника, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка розповідає про найскладніші часи в історії українського народу в XX ст. Автор проводить головного героя твору Максима Нетребу через страхіття голодомору 1933 p., масові репресії 1937 p., тюрму, Всрхньо-Колимський концтабір і сповнену тривог довготривалу втечу з нього, окупацію України фашистськими загарбниками, службу в поліції й приховану боротьбу з окупантами в групі Української Повстанської Армії, сприяння комуністичному підпіллю та партизанам, перебування на чужині та власні душевні муки.

Білик І. І. Яр : роман / І. І. Білик ; [передмова А. Шпиталя]. – Київ : Грамота, 2008. – 782 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Роман – вершинне творче досягнення письменниці, яскравий взірець реалістично-психологічної прози в українській літературі. У творі майстерно поєднуються панорамність відображення загальних картин життя різних верств суспільства 30-х років на західноукраїнських землях і ґрунтовність змалювання побуту і характерів галичан, найтонших змін у їх свідомості.

Вільде І. Сестри Річинські : роман : у 2 кн. / І. Вільде. – Київ : Україна. – (Бібліотека Шевченківського комітету). –
Кн. 1. – 2004. – 696 с.
Кн. 2. – 2005. – 911 с.

В книгу вошли поэтические и прозаические произведения выдающегося поэта современности Леонида Николаевича Вышеславского, творческий труд и судьба которого неразрывно связаны с Украиной, ее культурой. Его произведения отличаются стойкой гражданской позицией и патриотизмом, пронизаны тонким лиризмом, солнечным светом, любовью к людям и сущему.

Вышеславский Л. Н. Избранное : стихотворения, проза / Л. Н. Вышеславский ; сост. И. Вышеславская ; предисл. П. Осадчука. – Київ : Этнос, 2008. – 638 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Сьогоднішній Гірник – це домежно аскетичний, інколи аж на грані літературного мінімалізму, вельми стриманий на емоцію та голосне слово поет. З усього відчутно, що він давно дав для себе відповіді на всі запитання, йому все зрозуміло в цьому світі. Він усьому знає ціну. Поет із повним правом міг би повторити відомі слова Леоніда Первомайського про те, що вірш починається не з великої літери, а з великого болю. Цього безвиводного болю справді багато в творах Павла Гірника Вдовиний біль і біль сирітства. Біль жертв соціальної наруги і біль жорстоко покривджених. А поряд із цим безвиводний сум од усвідомлення безпросвітності й антидуховності того світу, в якому ми приречені існувати.

Гірник П. М. Посвітається : поезії / П. М. Гірник. – 2-ге вид., доп. – Київ : Пульсари, 2009. – 376 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Це перше видання епістолярної спадщини класика української літератури, державного діяча, лауреата Шевченківської премії – Олеся Гончара. Публікація охоплює довоєнний і повоєнний час, роки хрущовської відлиги, застою, боротьби з тоталітарною системою, а також духовного відродження. В книзі подається частина офіційного листування О. Гончара як керівника СПУ з 1959-го по 1970 рік та депутата Верховної Ради СРСР і УРСР. Як і в щоденникових записах, так і в листах відкриваються нові сторінки біографії і творчого життя письменника, його громадської, державної діяльності, широких зв'язків із читачами в Україні та за її межами.

Гончар О. Листи / О. Гончар ; передм. В. Яворівського ; вступне слово Я. Оксюти ; післямова Р. Лубківського. – Київ : Укр. письменник, 2008. – 431 с. – (Бібліотека шевченківського комітету).
У збірнику повістей і оповідань вміщені кращі твори письменника, за які він отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка. Це оповіді про життя дітей у роки Другої світової війни, про повсякденні справи повоєнних підлітків, про їхні мрії, прагнення і сподівання.

Гуцало Є. П. Пролетіли коні : оповідання та повісті / Є. П. Гуцало ; вступ. слово Л. Ворониної. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2008. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Події роману відомого українського письменника відбуваються в суворі роки Другої Світової війни. Автор розповідає про всенародну боротьбу проти гітлерівських загарбників в окупованій Україні, простежує долі багатьох персонажів, знайомих читачеві з роману «І будуть люди».

Дімаров А. Біль і гнів : роман / А. Дімаров ; вступ. слово Г. М. Штоня. – Київ : Україна, 2004. – 924 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Діапазон пристрасного поетичного слова Івана Драча надзвичайно широкий. Його творчість завжди приваблювала й заполонювала читачів. Творам майстра притаманна напруженість і натхненність слова. До книги увійшли вірші та поеми з поетичних збірок, які виходили впродовж 1962-2005 pp., а також твори раніше непубліковані.

Драч І. Берло : книга поезії / І. Драч. – Київ : Грамота, 2007. – 909 с. – (Бібліотека шевченківського комітету).
В епічному романі «Листя землі», що здобув Державну премію України ім.Т.Г. Шевченка (1992), немає готових відповідей на болючі запитання, немає й звичного для нас викладу історичних подій, оскільки розрахований на читача, обізнаного з перебігом вітчизняної історії за останні сто років. Кращі сторінки книги – це діалог митця з вічністю, з Богом і ‑ з часом, неповторним, невмирущим. Проте в романі є тернистий шлях народу впродовж трагічних десятиліть аж до великої біди нашої – Чорнобиля, є сходження народу по крутих параболах історії до духовного, соціального, національного прозріння.

Дрозд В. Г. Листя землі. Кн. 1 / В. Г. Дрозд ; упоряд. І. Жиленко. – [К.] : [Видав. дім "Києво-Могилянська академія"], 2009. – 703 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
«Я не людина, я – вікно у сад», – писала на початку 60-х років юна Ірина Жиленко. Росла душа поетеси і зростав-розростався її поетичний сад, осяваючи наші будні, даруючи віру у торжество краси над потворністю, добра над злом. Ніжність і громадянська мужність, філософська всеосяжність і камерність – такою постає творчість авторки у цій книжці.

Жиленко І. Євангеліє від ластівки : вибрані твори / І. Жиленко. – К. : Університетське видавництво Пульсари, 2006. – 488 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
До книжки В. Забаштанського ввійшли вибрані поезії з його попередніх збірок, останні неопубліковані твори, а також переклади кращих зразків світової поезії. Усе те, що було пережите поетом, вистраждане зі своїм часом, своїм народом, є стрижневим у його творчості. Самобутнє й глибокохудожнє слово В. Забаштанського звучить гранично відверто, зболено, правдиво й гострополемічно.

Забаштанський В. О. І все-таки – стою!.. : поезії, переклади / В. О. Забаштанський ; [передмова І. М. Дзюби]. – Київ : Грамота, 2009. – 672 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
До книги відомого прозаїка Василя Захарченка увійшли романи «Прибутні люди», «Білі вечори» та повість «...І настали жнива». Роман «Прибутні люди», який написано на документальній основі, вперше в українській літературі ґрунтовно, масштабно, відкрито показує страхітливу трагедію українського народу – голод 1947 року. На тлі цих апокаліптичних подій автор підкреслює людяність і шляхетність народу.

Захарченко В. Прибутні люди : романи, повість / В. Захарченко. – Київ : Грамота, 2007. – 654 с. – (Бібліотека шевченківського комітету).
Автор творів, що увійшли до видання, постаєперед читачем як цілком сформована, оригінальнаособистість ‑не лише за своїм стилем, а й своєюфілософією життя і творчості. Українське Побужжя, сфокусоване в долі села Вавилон, є часткою історії всього народу, починаючи з перетворень у 20-ті роки минулого століття і закінчуючи визволенням краю від фашистських загарбників.

Земляк В. С. Лебедина зграя / В. С. Земляк. – Київ : Україна, 2005. – 720 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Це видання розпочинає серію історичних романів, відомої української письменниці, лауреата Шевченківської премії, заслуженого діяча мистецтв Раїси Іванченко «Золоті стремена», присвячених Київській Русі. До книги увійшли два романи із тетралогії про Поляно Руську Подніпровську державу – «Зрада, або Як стати володарем» та «Отрута для княгині». У цих творах автор на підставі документальних джерел – літописів, хронік тощо вводить читача в атмосферу життя Київської Руси. Тут діють державні володарі Аскольд і Дір, а також державці Болгарії і Моравії, Візантії і Хозарії.

Іванченко Р. П. Золоті стремена : романи / Р. П. Іванченко. – Київ : Дніпро, 2009. – 840 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Поезія Калинця в її визивному модерновому «єретизмі», в її впертому, тривалому і цілеспрямованому культивуванні духовних заповідей «шістдесятників» являє собою насамперед потужний синтез попередньої поетичної традиції, – але осмисленої підкреслено нетрадиційно і до того ж без евфемізмів, без «фігур замовчування», без внутрішньої самоцензури та звичної протягом трипалого часу неповноти.

Калинець І. Поезії / І. Калинець ; вступ. сл. Е. Соловей. – Львів : Піраміда, 2008. – 603 с. – (Бібліотека шевченківського комітету).
Творчість сучасного майстра української поезії Володимира Коломійця добре відома шанувальникам красного письменства. До книги вибраного «Видива на дорозі», укладеної автором напередодні свого 70-річчя, входять його кращі вірші та поеми, видрукувані у збірках – від першої «До серця людського» (1959) аж до збірки «Золотосинь», за яку автор був удостоєний звання лауреата Шевченківської премії 1993 року, а також деякі твори з інших подальших видань.

Коломієць В. Видива на дорозі : вибрані твори / В. Коломієць. – Київ : Дніпро, 2007. – 605 с. – (Бібліотека шевченківського комітету).
Книжка перекладів видатного майстра українського художнього слова охоплює творчість поетів різних епох – від Давньої Греції та Риму до наших сучасників із різних країн світу. «Третє відлуння» – унікальна енциклопедія поетичних стилів, у якій багатоголосся світової поезії майстерно відтворено виражальними та художніми засобами української мови. Видання розраховане на широкий загал шанувальників поезії та рідного слова.

Кочур Г. П. Третє відлуння / Г. П. Кочур ; вступ. сл. І. Дзюби ; передмова М. Новикової. – Київ : Укр. письменник, 2008. – 668 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Існує давня легенда (вірогідність якої підтверджується науково) про те, що карпатські майстри виготовляють трембіти лише з ялини, в яку вдарила блискавка. Завдяки новій енергетиці деревина набуває особливого звучання, себто отримує друге життя – у звучанні, голосі, мелодії... Образ «громового дерева» – улюблена метафора відомого українського поета Романа Лубківського. Нею він означив свої «Вибрані твори», що виходять у серії «Шевченківські лауреати».

Лубківський Р. Громове дерево : вибрані твори / Р. Лубківський. – Київ : Укр. письменник, 2006. – 525 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
До книжки відомого поета і прозаїка Олеся Лупія увійшли історичні твори – роман «Падіння давньої столиці» та повість «Гетьманська булава», що здобули популярність серед читачів і були відзначені Національною премією України імені Тараса Шевченка. Письменник зумів реалістично і ґрунтовно відтворити епоху Київської Русі та Галицько-Волинського князівства у XIII ст., боротьбу наших предків із татаро-монгольською ордою, психологічно тонко й колоритно змалювати характери гетьмана Івана Виговського, полковників Івана Богуна, Петра Дорошенка, Григорія Гуляницького, лицарів знаменитої Конотопської битви 1659 року, де вирішувалася доля Української козацької держави.

Лупій О. Вибрані твори / О. Лупій ; [вступ. ст. О. Мишанича]. – Київ : Укр. письменник, 2008. – 687 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Дмитро Омелянович Луценко – лауреат Шевченківської премії 1976 року разом із композитором І.Н. Шамо за пісні «Балада про братерство», «Києве мій», «Стоїть над Волгою курган», «Зачарована Десна», «Пісня про щастя», «Не шуми, калинонько», «Фронтовики». Вибрані твори хронологічно представляють багатий ліричний творчий доробок широко знаного в Україні і в усьому світі поета-пісняра, а розділ «Спогади» розповідає про те, як народжувались поезії та пісні, як вони йшли і йдуть «в люди», «в Україну», познайомить із витоками Луценкового слова.

Луценко Д. О. Усе любов'ю зміряне до дна : вибране / Д. О. Луценко. – Київ : Вид-во "Криниця", 2005. – 606 с. – (Бібліотека шевченківського комітету).
Творчість В'ячеслава Медвідя – одне з найоригінальніших явищ у сучасній українській літературі. Епосне мислення, автентика народного мовлення, міфологізм, увага до сімейно-родової проблематики вияскравлюють загадковий поліський край у всій величі й трагічності за останнє століття. Твори письменника, що увійшли до видання, позначені глибокими роздумами над долею української нації та її призначенням у сучасній цивілізації.

Медвідь В. Збирачі каміння : романи / В. Медвідь. – Київ : Україна, 2006. – 864 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Так сьогодні не пишуть, – в українській поезії не з'явилося імен, які могли б стати врівень з цим поетом, працюючи в освоєних Павлом Мовчаном огромах тем, де особистісне поєднується з макрокосмічним, де українське поле поєднується із світовим поетичним материком. На жаль, сьогодні часто так і не читають, бо засвоєння поезії Павла Мовчана потребує найблагороднішої праці ‑ праці душі. Перед Вами, шановний читачу, вибрані поетичні твори Павла Мовчана; які вперше датуються за часом написання, а не друку – з 1959 по 1989 роки. Лауреат Шевченківської премії включив до свого «Вибраного» той доробок, який засвідчує найяскравіші сторінки його творчості, сповненої любові, світла, драм і трагедій життя Поета, який продовжує жити й працювати серед нас.

Мовчан П. Вибрані твори. Поезія / П. Мовчан ; [післямова О. Хоменка]. – Київ : Просвіта, 2008. – 536 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Борис Нечерда – один з найяскравіших представників покоління «шістдесятників». До збірки вибраного входять його кращі вірші, вінки сонетів та поеми, а також повість «Вересень, жовтень, листопад», написана на біографічному матеріалі. Неповторний світ поета з його особистими і суспільними болями та тривогами, самобутні художні відкриття та утвердження нових напрямків у поезії – характерні особливості творчого доробку лауреата Шевченківської премії 2000 року Бориса Нечерди.

Нечерда Б. Вибрані твори / Б. Нечерда ; вступ. статья М. Ф. Слабошпицького. – Одеса : Маяк, 2004. – 604 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
До видання увійшли вибрані твори видатного українського поета і громадського діяча, лауреата Шевченківської премії академіка Бориса Ілліча Олійника. Головні мотиви його творчості – утвердження людської особистості, висоти духу і моралі, соціально-філософські роздуми про долю рідного народу, історію, сьогодення і майбутнє України.

Олійник Б. І. Вибране : поезії, поеми / Б. І. Олійник ; передмова М. Шевченка. – Київ : Етнос, 2009. – 640 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
До книги увійшли вибрані твори з попередніх збірок Ігоря Римарука – лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, президента Асоціації українських письменників, головного редактора часопису «Сучасність».
Вірші Ігоря Римарука перекладалися багатьма мовами світу, друкувалися в англо-, іспано-, румуно-, шведсько-, німецькомовних антологіях української поезії.


Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / І. Римарук. – Київ : Дніпро, 2008. – 400 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
До книги увійшли вірші та поеми Героя України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, відомого правозахисника, визначного майстра слова Миколи Руденка.

Руденко М. Вибране. Вірші та поеми (1936-2002) / М. Руденко. – Київ : Дніпро, 2004. – 800 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
До книжки відомого українського письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка ввійшли три епічні твори. Роман-есе «Марія Башкирцева» розповідає про трагічну долю талановитої української художниці XIXст. М.К. Башкирцевої. «Українець, який відмовився бути бідним» – про видатного українського бізнесмена й мецената з Канади Петра Яцика. «Поет із пекла» – роман-біографія про призабутого талановитого поета 20-50 років XX ст. Тодося Осьмачку.

Слабошпицький М. Поет із пекла : романи / М. Слабошпицький ; [передмова В. О. Базилевського]. – Київ : Грамота, 2008. – 830 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Збірка Василя Стуса „Час творчості", написана за вісім місяців перебування автора в тюремному ізоляторі, є межею творчого зростання автора, його самоідентифікацією. Вона відображає етап „шлюбу" колективного неусвідомленого зі свідомістю, тяжіння до їхнього оксюморонного поєднання. Неприйняття зовнішнього абсурду й заглиблення в «прадавнє переживання» формує самосвідомість, яка реалізується у відкритому до людини образі ірреального світу. Власним іноіснуванням митець дав відповідь на питання часу й задовільнив запит епохи: на які цінності спиратися, якщо їх немає? Тим самим він отримав екзистенційну впевненість у власній концепції і власному виборі. У „Палімпсестах» самосвідомість досягне рівня людської самості, а втрачена збірка „Птах душі", можливо, стала б виявом трансцендентності архетипного Слова.

Стус В. Час творчості : Dichtenszeit / В. Стус. – Київ : Дніпро, 2005. – 704 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Новий роман Валерія Шевчука займає особливе місце в творчому доробку письменника – це монументальне художнє полотно з великою кількістю героїв, створене автором з 1972-го по 1991 рік, що є відбитком тієї епохи з її житейськими перипетіями та колізіями. В основі роману (а він в новелах-оповідках) – зображення життя окремої вулиці в провінційному місті, яке ще зберігало давню мораль і звичаї, але вони вже тратились і розкладалися під важкими ударами та налягами XXст. Та попри ці втрати людина, як з'являється у творі, завжди залишає в собі часточку світла.

Шевчук В. О. Роман юрби: хроніка "безперспективної" вулиці (1972-1991) / В. О. Шевчук ; [передмова Л. Тарнашинської]. – [Київ] : Пульсари, 2009. – 622 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Ознайомившись із доповіддю В. Яворівського на Установчому з'їзді НРУ (вже далекого 1989 року), Олесь Гончар писав: «...Мабуть, сама мудрість поколінь сприяла тому, що зроблено цей історичний виступ з таким блиском, з такою елегантною дотепністю, так талановито, гнівно й безстрашно, що віриться: отут і Тарас порадів би!». До неабияких достоїнств Володимира Яворівського належить органічне поєднання усного слова й писемного, народної мудрості й інтелекту. Щонайширший спектр емоцій, притаманний усному мовленню, присутній на кожній сторінці вибраних творів видатного українського письменника.
Яворівський В. Вибране : [романи та повісті] / В. Яворівський ; передмова П. Загребельного. – Київ : Укр. письменник, 2009. – 704 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Репрезентація творів літератури, журналістики, образотворчого мистецтва, які не представлені у серії "Бібліотека Шевченківського комітету".
"Якби Тарас Шевченко більше нічого не намалював і більше нічого не видав, тільки ці два шедеври – «Автопортрет» і «Кобзар», він би всеодно навіки ввійшов в українське образотворче мистецтво й став би народним поетом, який указав шлях українському людові до боротьби за волю, став би фундатором української літературної мови".
(Олександр Деко)
Над проєктом працювали: Світлана Баскакова та Вікторія Вигівська
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website